Kaj je v Velenju lepega, dobrega in koristnega?

 1. Je še vedno moderno, lepo in urejeno mesto.
 2. Ima veliko brezplačnih dogodkov in prireditev.
 3. Imamo veliko naravnih danosti, bližino gozdov, virov do doma pridelane hrane.
 4. Ima brezplačni avtobus in bicy, brezplačno plažo.
 5. Za socialno ogrožene je lepo poskrbljeno (Rdeč križ, Karitas, Viški hrane, DPM, letovanja otrok,…).
 6. Imamo dobro situirane upokojence (s pošteno zasluženimi pokojninami, ki so rezultat nekoč dobrih delovnih mest).
 7. Imamo odlično usposobljene in uspešne ljudi na projektni skupini na MO Velenje, ki znajo pridobiti sredstva.
 8. Končno smo dobili tudi podjetniški center

Kje vidimo probleme in rešitve za Velenje ?

SOCIALA:

 • visoko izobraženi ljudje odhajajo na delo izven Velenja,
 • priseljujejo se ljudje socialno šibkejšega statusa, bolje situirani pa odhajajo,
 • do priseljencev imamo nekorekten odnos, nimamo pripravljenih strategij, programov integracije.

INFRASTRUKTURA

 • smo odrezani od cestne infrastrukture,
 • vožnje do avtoceste po zelo nevarnem odseku je toliko kot po avtocesti do Ljubljane ali Maribora,
 • do Avstrije imamo še dlje – po nevarni cesti skozi Hudo luknjo,
 • skozi center mesta gre ves promet iz Celja proti Koroški,
 • nimamo dovolj kapacitet, da bi lahko razvijali turizem,
 • nimamo dovolj domišljenih projektov (za katere projektna skupina sicer zna pridobiti denar, EU sredstva, a ti ne prinašajo ne novih delovnih mest, ne priložnosti za mlade, ne dobička, na plečih občine pa ostanejo obratovalni stroški, stroški vzdrževanja, financiranja in soudeležbe),
 • namesto rednih investicijsko-vzdrževalnih del, ki bi jih razporedili skozi celotno mandatno obdobje, se ta dela izvajajo predvsem pred volitvami, ko so storitve bistveno dražje.

DELOVNA MESTA

 • danes ni dobrih služb, še manj je produktivnih delovnih mest za naše izobražene otroke, vnuke in pravnuke, zato ti odhajajo iz doline,
 • dobra delovna mesta v ustanovah in administraciji dobijo otroci in prijatelji občinskih ter strankarskih veljakov,
 • na ključnih položajih ves čas krožijo osebe (člani ali simpatizerji obstoječe politike), ki čakajo na upokojitev.

MESTNI PROJEKTI

 • projekti so večkrat premalo vsebinsko in stroškovno domišljeni,
 • včasih so projekti stroškovno močno prevrednoteni, predragi,
 • velikokrat so tudi slabo izvedeni,
 • občanov se ne vpraša za mnenje, kakšne projekte si želijo, pa tudi svetniki o njih velikokrat niso obveščeni, ali pa so obveščeni prepozno, ko projekti že tečejo.

GOSPODARSTVO

 • ob treh gigantskih podjetjih so na občini kar 30 let le opazovali, kako propadajo nekatera velika, manjša in mala velenjska podjetja. Dobro so vedeli in poznali, kaj se v njih dogaja, pa niso naredili nič, ni bilo intervencije, nobene javne obsodbe, še manj pa, da bi pravočasno dali kakšno ovadbo… (primeri Ročnik, Vegrad, TEŠ,…),
 • zdravim in uspešnim srednjim in manjšim podjetjem se v občini posveča premalo pozornosti,
 • nekoč tesno sodelovanje občin s TEŠ in premogovnikom je zaradi nedomišljene in neprevidne  politike, ki sta jo vsiljevala in vodila dva močna podjetnika, spolzelo iz šaleških občin – danes ga vodijo drugje,
 • premogovnik je v dolgoletni krizi, izgubil je večino spremljajočih podjetij, ki so dodatno zaposlovala,
 • ni investicij na gospodarskem področju, domačim pa se postavljajo nemogoče ovire (primer Skaza d.o.o.),
 • Gorenja ni več, prišel je kitajski Hinsense – veliko je vprašanj, odgovorov še ni: Kakšno bo sodelovanje z občino in našim okoljem? Kako ga sprejemamo in kako bo on sprejel naše želje? Je to upanje za nekatere kadre in delavce? Je sprejel nivo standardov, ki smo ga že dosegli?

ZDRAVSTVO

 • zdravstveni dom je po dolgih letih delovanja v rdečih številkah, danes pa želijo iz njega izločiti Medicino dela, ki je povsod po Sloveniji dokaj donosna služba (Pozor: “domnevno” je  vzrok nerentabilnost!),
 • še vedno ni urejeno področje pediatrije, kjer je tudi kadrovska podhranjenost – delajo upokojeni pediatri, novih zdravniki pa ne dobijo službe.

ŠOLSTVO

 • ravnatelje se predlaga in “potrjuje” po politični (in prijateljski) pripadnosti,
 • učitelji so obremenjeni z učenci, ki ne znajo govoriti slovensko,
 • razvoj višjega in visokega šolstva je obstal na mestu, visoka šola za varstvo okolja pa se že upravlja iz Celja.

EKOLOGIJA

 • parkirišča izpodrivajo zelene površine,
 • občinska oblast se že leta izogiba postavitvi merilnih mest za merjenje trdih delcev (PM10),
 • nasip med Velenjskim in Družmirskim jezerom je onesnažen s kontaminirano zemljo iz Cinkarne Celje,
 • potrebujemo neodvisne presojevalce.

DELOVANJE OBČINE in MESTNEGA SVETA

 • na sejah sta večkrat prisotna nestrpnost in tudi žaljiv odnos do preveč radovednih in vztrajnih svetnikov opozicije,
 • s preglasovanjem so spremenili poslovnik in tako omejili svobodo govora,  postavljanje neprijetnih vprašanj in javno podajanje pobud v mestnem svetu,
 • občinski uradi delajo dobro, vendar niso dovolj samostojni v strokovnih odločitvah, vpliv občinskih veljakov z lastnimi interesi je premočan,
 • vladajoča politika je samozadostna, sliši le sebe, pobude in predlogi drugih je ne zanimajo,
 • slab in nekritičen je nadzor nad predlogi in nad izvajanjem mestnih projektov (to je ugotavljal tudi nadzorni organ MOV),
 • projekti so vodeni premalo transparento, ne vodijo se dovolj po projektnih standardih, ni jasnih kriterijev in ciljev,
 • pomanjkljivo je obveščanje o odpiranju ponudb,
 • spletna stran MO Velenje je slabo ažurirana in na nekaterih področjih netransparentna,
 • vpeljali bomo soodločanju v občinskem proračunu (participativni proračun je v lanskem letu že predlagal Matej Jenko, pa je predlog župan ignoriral, kot tudi svetniške skupine SD, DESUS in SMC ),
 • uvedli bomo bolj transparento poslovanje MO Velenje – plačani računi bodo postali javni.

POSLEDICE SLABIH ODLOČITEV IZ PRETEKLOSTI

 1. Zaradi odločitev vladajoče politike v preteklosti Velenje ni prepoznavno (nima svoje poštne številke, registrske tablice, vremenske postaje, nimamo priključka na avtocesto).
 2. Dvajset let prepozno smo naredili obrtne cone.
 3. S TEŠ-em bi lahko imeli glede ogrevanja že zdavnaj urejene odnose. Danes imamo drago ogrevanje in še vedno ne vemo, kaj bo s ceno.
 4. Že dolgo je Velenje prepoznano po črni kroniki – TEŠ 6, Šaleški lobi, projekti in dolgovi g.Ročnika oz. njegovih podjetij.
 5. Ob tako slabem vodenju projekta TEŠ je jasno, da so obljube vladajoče politične stranke ob podpori projektu TEŠ 6 izpuhtele – ni novega stadiona, ni novih infrastrukturnih objektov, ni novih delovnih mest.
 6. Nimamo letnega bazena, ker je bil na jezeru obljubljen projekt vodnega mesta (To zemljišče je bilo poceni pridobljeno, nato poceni in brez zaveze za simbolično ceno prodano investitorju ter nazadnje odkupljeno po visoki tržni ceni!).
 7. Očitno prepozna je odločitev za obrtne cone.

In kaj je v Velenju zelo slabo ?

OBSTOJEČA POLITIKA NIMA VIZIJE – NIMA STRATEGIJE – NIMA NE SMELIH, NE SMISELNIH NAČRTOV.

Kljub temu, da nam Velenje prikazujejo v bleščeči lepoti, smo lahko na pragu možnega izumrtja… (Kliknite in poglejte si nekoč ameriško velemesto Detroit, ki ni imel vizije, danes pa je “mesto duhov”.) Kljub optimističnim pogledom se je vseeno dobro zavedati tudi možnega črnega scenarija predvsem s stališča, da smo nanj pripravljeni !

In kaj nas lahko čaka?
da ostanemo mrtev prostor brez perspektive, brez prihodnosti, brez avtoceste, nekdanje Gorenje Kitajska odpelje “po svoje”, Premogovnik gre v zapiranje in v TEŠ vozijo indonezijski premog. Ob tem pa tudi vi, starši in stari starši s svojim potencialom in dobrosrčnostjo počasi odhajate…

Velenje postane spalno naselje, brez služb, s socialno ogroženimi občani. IN KAJ BOMO POTEM?

Ne potem, DANES so potrebne spremembe in te prinašamo Neodvisni Velenje na listi Dobre Države!