Naš program temelji na nekaj osnovnih predpostavkah:

  1. Velenje ima potencial v mladih, ki čutijo pripadnost Velenju. Zato jim je potrebno ponuditi priložnosti.
  2. Velenje ima potencial v vas, spoštovani Velenjčani, ki ste s svojimi pozitivnimi primeri gonilo dogajanja v Velenju.
  3. Velenje ima potencial v okolju, ki ga je potrebno izkoristiti (tri bolnišnice v bližini, jezera, narava, hribi, rekreacijski centri).
  4. Velenje ima neizkoriščene objekte, ki so potencial za razvoj različnih panog (klasirnica, stara elektrarna,…).
  5. Tudi Sonce je naš potencial, Velenje je drugo najbolj sončno mesto v Sloveniji – vsi ljudje potrebujemo sonce, svetlobo, toploto. Najbolj prijetno je, ko se zaveš, da te boža sončni žarek.

Kaj Velenje potrebuje?

  • vizijo
  • kapital, ki bo podprl vizijo
  • nova, dobro plačana delovna mesta
  • smele, jasno začrtane cilje, ki bodo prepoznavni in sprejeti v širšem okolju

Zgolj zadovoljevanje trenutnih potreb občanov in občank z neosmišljenimi projekti ni dovolj, če nam je v interesu, če želimo, da bo Velenje našim otrokom in vnukom nudilo dostojno prihodnost.

Kaj je vizija Velenja?

Velenje bo v naslednjih desetih letih postalo najbolj prepoznavno mesto Slovenije (kar je nekoč že bilo). Prepoznano bo po dobrih službah, dobrih plačah in dobrih pogojih za življenje.

Katera področja je potrebno razvijati, da uresničimo vizijo?

Takoj je potrebno razvijati predvsem panoge, ki kratkoročno ne bodo odvisne od cestne infrastrukture, ampak od drugih danosti, ki jih imamo, kjer to ni nujni pogoj.

Zavzemanje za krožno gospodarstvo
Imamo omejeno zalogo virov in surovin. Izdelki generirajo odpadke. Za trajnostni razvoj moramo model “vzemi-naredi-zavrzi” nadgraditi v pozitivno uporabo, popravilo in reciklažo materialov ter izdelkov. Odpadke ene industrije lahko spremenimo v surovino druge in zmanjšamo količino odloženih ali sežganih odpadkov. Nujna je vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z odpadki, sprostitev ovir pri njihovem trgovanju ter zagotavljanje visokih standardov kakovosti, še prej pa zahtevati pametno oblikovanje izdelkov in izbiro proizvodnih procesov.

Adrenalinski turizem
Prepoznan v širši EU in svetu – področje jezer, klasirnica, mestno središče, okoliško hribovje. Adrenalinski park, plezalne stene, kolesarstvo, moto šport, ribištvo, potapljanje, padalstvo…

Projekt “Florida”
Omogočiti “raj” za več tisoč tujih in domačih premožnejših upokojencev. Nova naselja, varovana stanovanja, etaže v obstoječih večstanovanjskih objektih (sklopi stanovanj). Da bodo v medgeneracijskem okolju uživali v zasluženem tretjem življenjskem obdobju, v bogatem kulturnem, športnem in rekreacijskem okolju, kjer je ogromno prireditev in različnih prostočasnih dejavnostih. V to okolje bodo z veseljem vabili in hodili na obiske in počitnice njihovi otroci, vnuki, pravnuki, prijatelji in znanci…

Razvoj gospodarstva in malega gospodarstva
Iskanje green field investicij in iskrena podpora perspektivnim slovenskim idejam/produktom, ki bi jih želele njihove ekipe razvijati v Velenju. Ustanovitev podpornih stebrov obstoječim podjetnikom in podjetjem na področju financiranja, marketinga, IT, stikov z javnostjo, črpanja EU sredstev, računovodstva. Narediti nadgradnjo obstoječemu podjetniškemu centru.

Razvoj obrtništva, podjetništva in zadrug
Ne le za potrebe turizma in projekta “Florida” na področjih gostinstva, hotelirstva, športa, rekreacije, zdravstva, zdravstvene nege, fizioterapije, alternativnih ved, sozvočja in sobivanja z naravo, razvoja ekoturizma, spodbude ekološke pridelave hrane, biodinamičnega razvoja prostora…, ampak tudi kot podporo slovenski in avstrijski industriji. Vsa ta področja na široko odpirajo možnosti obrtništvu, podjetništvu in posebej zadružništvu, ki je eden redkih pravnih subjektov, ki kljubuje največjim krizam.

Razvoj prebojnih dogodkov, prireditev
Podpiramo dobre ideje ne glede na politično pripadnost! Razviti je potrebno nov, iskren, odprt in pošten odnos do idej, potenciala ljudi, Velenjčanov, ki so na različnih področjih dosegli uspehe in priznanja v Sloveniji in v svetu. Veliko teh ljudi želi pomagati Velenju, povabili jih bomo in jim omogočili, da realizirajo svoje projekte v Velenju. Da pomagajo Velenje umestiti na zemljevid Slovenije, bivše Jugoslavije, Evrope in sveta.

Nov pristop v marketingu
Velenje ni dovolj prepoznavno po svojih odličnih, pozitivnih stvareh (Pikina dežela, Jazz, Muzej premogovništva, po kvaliteti bivanja v mestu, umetnikih, športnikih, prepoznavni “socialistični” arhitekturi, jezerih, tudi največjem Titu na svetu…). Vse zgoraj omenjene stvari potrebujejo ciljno usmerjen marketing in odlično promocijo.

Na vseh področjih bomo z lastnimi vložki spodbujali sodelovanje ljudi in organizacij celotne Šaleške doline, saj se zavedamo, da lahko skupaj ponudimo veliko več kot vsak zase.

Katera področja je potrebno vzdrževati?

Nivo in standard življenja v Velenju (urejenost mesta, kulturo, rekreacijo, medgeneracijsko in narodnostno sožitje).