Oz. zakaj sem dal “podporo volivca zahtevi za razpis naknadnega referenduma o delu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje”

Osebno menim, da v občini Velenje nimamo postavljenega pravega dolgoročnega koncepta razvoja mesta. Niti zakaj, kam in kako se bo širilo oz. pozidavalo Velenje.

Že dolgo je vidno, da Velenje NIMA VIZIJE, ker vizije res nima, pada po BDP-ju in brez nje se bližamo potencialni katastrofi. Čiste ulice, urejene gredice in veliko samopromocije ter samohvale ne bo dovolj za srečno življenje ljudi v Velenju, v Šaleški dolini.

Še ena pozidana zelenica (danes ta, jutri katera druga) ne bo prispevala k boljšemu življenju, kvečjemu bo življenje poslabšala. Vsem Velenjčanom. Zato sem oddal podpis za referendum in proti pozidavi te zelenice.
(Kako se odda svoj podpis elektronsko sem objavil TUKAJ)

Kaj se dogaja v Velenju se izkazuje tudi pri hitrih, ad-hoc pozidavah in asfaltiranju zelenih površin v mestu (pa pustimo risanje kolesarskih prog). Velenje, ki je bilo poznano po tem, da je mesto v parku vse bolj in bolj postaja mesto betona (poglejte center Velenja, otroško igrišče, Cankarjevo, promenado,…). Res je, mesto mora imeti razvoj, vendar je potrebno najprej imeti vizijo, pa strategijo,… hkrati pa je na poti razvoja ves čas potrebno uporabljati tudi zdravo pamet.

Poleg vprašanja zakaj je nujno pozidati to zelenico je tu še vprašanje za koga potrebujemo stanovanja?

Vprašanje je kompleksno. Ja, za ljudi, pa vendar ali vemo, kaj že imamo v Velenju, koliko hiš, stanovanj je praznih in nenazadnje za koga in zakaj želimo nekoga privabiti v Velenje? O tem na sejah mestnega sveta ne razpravljamo. Očitno oblastnikom to ni pomembno in si tega ne želijo. Mene pa vseeno zanima ali si želimo visoko usposobljen strokoven kader (seveda je ob tem na mestu vprašanje kje bodo imeli službe) ali delavce ali socialno ogrožene prebivalce Slovenije, morda iz Evrope ali morda begunce? Ne da komurkoli nasprotujem ali da koga ne želim, pa vendar v naprej bi bilo dobro vedeti kdo, kaj, zakaj. Vsaj svetniki bi morali biti s tem seznanjeni, če že velenjska oblast smatra mnenje občanov za nepotrebno.

Ne le da največkrat ni konstruktivne razprave, zelo pogosto v mestnem svetu manjka zdrave pameti pri odločanju, saj gre pri odločitvah za politično direktivo, ki ji svetniki SD, DESUS in SMC slepo sledijo in jo potrdijo. Meni pa se vse bolj zdi, da gre pogosto tudi za prikrito VRAČANJE USLUG politike podjetnikom. To pa že zelo smrdi po ZLORABI OBLASTI.

Tako so na seji mestnega sveta omenjeni svetniki SD, DESUS in SMC sprejeli sklep, s katerim se bo zamenjala zelenica med Pošto, Kidričevo cesto in reko Pako z zelenico vis-a-vis Abanke.

ZAKAJ?
Ker si občina želi postati lastnica zemljišča med reko Pako, Pošto, Kidričevo cesto in Kardeljevo ploščadjo. Zakaj si to želi, o tem ni bilo govora… (morda da bi jo lahko ponovno “komu” prodala?)

TEHTNIH ARGUMENTOV ZAKAJ, NISO PREDSTAVILI. ZATO SEM MNENJA, DA JE TUDI TA ZAMENJAVA NEPOTREBNA in je POSLEDICA, NE PA RAZLOG.

Na tej seji me je zanimalo tudi zakaj tako na-vrat-na-nos sprejetje tega sklepa in zakaj Velenje nima zaščitenih zelenih površin v mestnem jedru (npr.kvadratura zelenih površin), zakaj nima zaščitenega skupnega števila dreves itd. Predlagal sem, da bi o tem ali je to smiselno in potrebno razpravljali, pa se velenjski oblasti tudi to ne zdi potrebno. Pa je to vprašanje za naše potomce, saj ko je enkrat pozidano, ni nikoli več zeleno.

No, kot rečeno MOV si želi zelenico pri pošti, zato sem 10.7.2019 na MOV naslovil spodnje vprašanje (na katerega, po dveh mesecih, odgovora iz MOV še vedno ni… meni je ta aroganca velenjske oblasti poznana in je brez primere)

Svetniško vprašanje, ki sem ga postavi je naslednje:

Zadeva:  zemljišče med reko Pako, Pošto, Kidričevo cesto in Kardeljevo ploščadjo parcelna št. 964 2454/4

prosil bi za podrobno obrazložitev zakaj MO Velenje ni lastnica te parcele oz. kako so lahko potekale menjave lastništva na tej parceli, ki je strateškega pomena za razvoj MO Velenje brez da je MO Velenje uveljavljala predkupno pravico.

V zvezi s tem me zanimajo še naslednji odgovori:

  1. Ali je MOV v preteklosti že kdaj bila lastnik tega zemljišča? Kdaj, kolikokrat? Oz. zakaj je danes le delni lastnik parcele?
  2. Če je MOV bila celotni lastnik, zakaj je delež prodala, komu in zakaj ni do danes nič na tej parceli.
    (če je bila prodana, da se bo »nekaj« zgradilo me zanima zakaj ni bila v pogodbo vključena klavzula, da parcela preide nazaj v last MOV – npr. z neko odškodnino v primeru, da v dogovorjenem roku zapisano ni izvedeno)
  3. V eZK je razvidno, da Novalja Muminović postal lastnik parcele 4/2/2019 (oz. je bil vpisan 11.03.2019).
    Zanima me, ali je bila MO Velenje upravičena do uveljavitve predkupne pravice, če da, zakaj je MO Velenje ni uveljavljala oz. ponudila višjo ceno kot jo je ponudil sedanji lastnik. Zakaj o tej transakciji na tem pomembnem zemljišču svetniki MO Velenje nismo bili seznanjeni?
  4. Koliko stavbnega zemljišča je bilo iz naslova tega zemljišča nakazanega v proračun MO Velenje v zadnjih 10 letih?

ps.
najprej je bilo to zemljišče v 100% lasti občine, potem pa je prešla tudi v last Ročnikovih podjetij.

Velenje zadnjih 30 let pada po bruto družbenem prihodku. Pred tem smo bili v samem vrhu, na drugem mestu, danes… smo pod slovenskim povprečjem !!!

Kategorije: Splošno

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.