Da je indoktrinacija velenjskih svetnikov velika mi je jasno že dlje časa, da pa so nekateri tako slepi, si nisem predstavljal. Da, zelo sem razočaran nad odnosom podžupana Dermola, večine svetnikov in delavskega direktorja g.Bahuna do dr.Lina.

Tukaj je zapis o tem kar je v mestnem svetu povedal dr.Lin, na kratko pa povzemam še nekaj podatkov o njem in podjetju Hisens za predstavo “kaj je in kdo je kdo”. Podlaga za ta zapis je posnetek s seje, ki si ga lahko ogledate tukaj.
(zakaj sem bil razočaran nad odnosom ljudi, ki so “pametovali” dr.Linu in zakaj prvi predlog sklepov, ki so jih pripravili v stranki SD, predstavlja nedopustni poseg lokalne politike v tujo lastnino. Več si lahko preberete o mojem razmišljanju tukaj)

Nekaj podatkov o korporaciji Hisense:
Je 3 največje podjetje na svetu v branži, ima 20 milijard $ letnega prometa, proizvede 10 mio. hladilnikov letno, 7 mio. kosov klimatskih naprav. Skupina ima 3-5% letno rast, v petih državah ima svoje tovarne.

Gorenje so kupili zaradi 70 letne tradicije na področju gospodinjskih aparatov oz. štedilnikov, ki jim manjkajo v njihovem portfelju. Gorenje je bilo zanimivo ker je dobro pozicionirano v vzhodni Evropi in ima poleg znamke Gorenje v lasti tudi dve visoki blagovni znamki Asko in Atag.

O dr. Lan Lin-u:
Dr. Lin je predsednik uprave podjetja Hisense International Co. Ltd. in glavni direktor družbe Gorenje gospodinjski aparati doo, poleg tega pa je še v upravnih odborih 5 drugih podjetij (več spodaj).

Kot predsednik uprave Hisens International dr.Lin upravlja z letnim prometom 8 milijard $ in se vseeno odkrito pogovarja z delavci Gorenja na delavskih svetih, odzval pa se je tudi povabilu v mestni svet občine Velenje… (nič od tega mu nebi bilo bilo “potrebno”, kaže pa njegov odnos)

Povzetek nastopa oz. predstavitve, ki jo je imel dr.Lin na svetu MO Velenje:

 • pravi, da goji optimizem, da je mogoče Gorenj postaviti na noge
 • želijo izboljšati učinkovitost in produktivnost – sta nujni za obstoj podjetja
 • letošnji prvi kvartal je bil zelo slab
 • izpolnjujejo zakonske določbe glede minimalnih plač (držali se bodo tudi novega dviga). Ne glede na to, da so imeli spet izgubo, so pristali na božičnico, ki je enaka kot lansko leto.
 • V letošnjem letu so začeli ugotavljati, kako je Gorenje prirejalo bilance, kako so uporabljali različne trike, knjižili stroške (da so bili lahko uspešni v preteklih letih op.p.)
 • V tem letu so prešli na konzervativno knjiženje in pokazalo se je dejansko stanje na področju poslovanja
 • po lanski 120 mio.€ veliki izgubi, je letošnja izguba preko 40 mio.€.
 • učinkovitost v Gorenju je zelo slaba, drugje v skupini Hisense je 2,5x večja kot v Gorenju, 100 delavcev podpira 20 režijskih, v Gorenju je razmerje 100:40, Hisense zaposluje 75.000 ljudi, proizvedejo 19 milijard $, Gorenje ima 10.000 zaposlenih, prometa ima le 1 milijardo.
 • nujna je reorganizacija, ta struktura organizacije ne deluje
  (zato je Gorenje bilo v takšni situaciji in se ga je prodalo op.p.)
 • Gorenje je imelo 26 divizij in upravo. Tako ne gre naprej. Zato so prestrukturirali podjetje in ga iz d,d, preoblikovali v d.o.o.
 • Nujno morajo zmanjšati nepotrebne stroške tudi v proizvodnji, kjer imajo v skupini postavljene kriterije (primer: za delo v podobni proizvodnji bi naj bilo potrebnih 80 delavcev, v Gorenju jih je 120, zato jih bo potrebno zmanjšati, vendar jih ne bodo 40 kar odpustili ampak bodo uporabljali mehke prijeme, na čakanje, prestrukturiranje, kasneje prezaposlitev v tovarni televizorjev)
 • Nujna je učinkovitost tudi v dizajnu, konstrukciji (pove primer, da sta npr. pri konkurenci za pritrditev dovolj dva vijaka, v Gorenju jih privijejo deset)
 • Njihov cilj ni, da bi delavci delali težje delo, njihov cilj je, da bodo delali bolj učinkovito
 • Najprej je bila ideja, da bi bil glavni štab Hisense Europa v Münchnu, pa so se odločili, da bo v Sloveniji
 • delničarji, ki so kupili Gorenje pričakujejo podvojitev prihodkov v 3-5 letih (brez prodaje televizorjev)
 • Želijo se preusmeriti le na »core business« na osnovno dejavnost oz. na gospodinjske aparate-štedilnike in kasneje televizorje, zato bodo vse ostalo kar ni potrebno za osnovno dejavnost prodali (orodjarna ostane). Verjame, da bodo tisti, ki se spoznajo na te »dele« Gorenja, ki jih bodo prodali, znali narediti več iz njih. Pravi, da je to priložnost za naše okolje, za nova podjetja, nove podjetnike itd.
 • Dal je obljubo, da bo v 3-6 mesecih veliko sprememb. Nimajo namena seliti veliko ljudi drugam, vendar nekateri ljudje bodo morali delati druge stvari, kot jih počno danes. Pravi, da se morajo v enem letu odpreti tudi nova delovna mesta. Pričakuje v proizvodnji televizorjev.
 • Zakaj selijo upravo k Ljubljani, k avtocesti? Zato ker želijo biti bližje kupcem, dobaviteljem, bližje letališču, poleg tega pa želijo pritegniti specialiste različnih strok v Gorenje in ovira je cesta do Velenja.
 • Za proizvodnjo televizorjev je dejal, da bodo najprej proizvajali 2 mio kosov letno, kasneje 2-4 mio.kosov. Študije izvedljivosti so že izdelane, vendar so delničarji zaradi ugotovljenih izgub v Gorenju zaustavili začetek proizvodnje televizorjev, saj jih je strah, da nebi zaradi neučinkovitosti tudi ta proizvodnja delala izgubo – že kar od začetka proizvodnje.
 • Pravi, da želijo biti dober zaposlovalec vendar bodo morali sprejeti nekaj težkih odločitev, če želijo, da bo Gorenje postalo zdravo podjetje. Zdravo podjetje pa mora imeti boljše rezultate.
 • Dr.Lin verjame v Velenje, pravi, da sta največja zaposlovalca dva Premogovnik (s Tešem), ki je odvisen od premoga, in Gorenje, ki je po njegovem edini, ki lahko zagotovi prihodnost Velenju. Zato potrebujejo trdne temelje za lepšo prihodnost. Zakaj to verjame? Ker se za Gorenje, Asko in Atag odpira tržišče na Kitajskem (kjer odpirajo 200 prodajnih centrov), kjer predstavljajo te znamke višji cenovni razred. S prodajo na Kitajskem bodo ustvarjali dobiček, vsi ti produkti pa bodo narejeni tukaj.
 • Predstavi tudi najslabši možni scenarij: Gornje še naprej dela izgubo, proizvodnje televizorjev ne bodo postavili in izgubili bomo ogromno potenciala.
 • Pove, da kot predsedniku Hisense international nebi bilo potrebno v Sloveniji preživeti pol leta, pa je tu, prostovoljno, zaradi osebne odgovornosti (še enkrat: kot predsednik korporacije poleg Gorenja vodi 15.000 ljudi in upravlja z 8 milijardami $ prometa – na svetovnem trgu! op.p.). Verjame v Gorenje in verjame, da ima Gorenje visok potencial za prihodnost. Želi, da je Gorenje bazen za ideje, talente, za nove managerje za Hisense podjetja izven Kitajske.
 • Njegov cilj je, da postane Gorenje najbolj profitabilno podjetje v portfelju skupine Hisense. Zato je tukaj tako pogosto.
 • Njegov cilj je, da bi se naslednje leto, ob takšnem času spet srečali in da bi lahko sporočil, da je Gorenje urejeno in zdravo.
 • Obljubil je, da bo naredil vse, da bo Gorenje postalo profitabilno.

O družbeni odgovornosti

 • Pove, da podjetje lahko prispeva samo takrat, ko je sposobno kaj prispevati, za to pa morate imeti denar. Hisense je model družbene odgovornosti na Kitajskem, v Čingdau so zgradili velik trgovsko finančni center, muzej visoke tehnologije, šole ipd. stvari. V južni Afriki šolo za usposabljanje delavcev, kjer so jih 10% izbrali in zaposlili, ostalih 90% pa so brezplačno izobrazili. To je bil njihov prispevek društvu. Vse to in več lahko najdete na internetu.
 • trdi, da se obnašajo odgovorno – zato do začetka tega meseca niso objavljali podatkov o izgubah, saj bi delničarji, ki so preostali v Gorenju (ki so jih sedaj poplačali) lahko dobili bistveno manj za vrednost delnice. Dali so jim zavezo in so se jo držali.
 • V Velenju v tem času nikoli niso zmanjševali sponzorskih sredstev, obnašali so se odgovorno, vendar je dobiček nujen za sponzoriranje, je ključ za dobro sodelovanje.
 • Hisense ni država ali vlada, ki mora financirati stvari v družbi, vendar se zavedajo, da so še bolj pomembni kot vlada, saj ljudem zagotavljajo delovna mesta.
 • G.Bahunu in Žerdinu pove, da ni politik, zato ne leporeči ampak pove odkrito kako stvari stojijo.
 • Pravi, da je v Velenju zato, da naredi potrebne stvari, da se bodo zgodile dobre stvari, zato mora znižati nepotrebno število zaposlenih, da se dvigne produktivnost, da postane Gorenje profitabilno, da bi lahko postavili proizvodnjo televizorjev. Zato želi, da se ga podpre. Če ga ne bomo podprli pri teh prizadevanjih nima druge alternative…
 • Ponovi zakaj zaposleni niso vedeli kako gre Gorenju?
  Zato ker so spoštovali slovensko zakonodajo, delničarje. Nič niso skrivali, le niso smeli odkrito govoriti. Šele v tem mesecu, ko so izplačali vse delničarje in so spremenili Gorenje iz d.d. v d.o.o lahko odkrito predstavijo situacijo v Gorenju.
 • Glede družbene odgovornosti je ponovil, da bodo naredili vse kar je v njihovi moči, vključno s sponzoriranjem rokometa itd. ampak tega ne more obljubiti, če podjetje ne bo imelo dobička oz. če bo delalo izgubo.
 • Letos so bili pripravljeni in so iz svojih žepov iztisnili božičnico za delavce, ampak tega ne obljublja za naslednje leto, če bodo še naprej izgubljali denar.
 • Njegovo stališče je jasno: Posel je posel! Če želiš prispevati družbi moramo biti v podjetju sposobni ustvariti extra dobiček, moramo biti dobičkonosni! Ne moremo si dovoliti, da bo podjetje izgubljalo ogromne vsote denarja hkrati pa bo namenjalo denar za sponzoriranje družbe. To ni vzdržno. Le če je podjetje uspešno, če raste, je profitabilno. Potem ima možnost, , da je tudi družbeno odgovorno. Pravi, da to ni blef. To je dejansko stanje.
 • Hisense je pripravljen vložiti dva milijona evrov v nova podjetja, ki bodo nastala zaradi prodaje delov Gorenja, v nova zagonska (startup) podjetja. Pomagali jim bodo tudi tako, da bo Gorenje tudi njihov glavni naročnik blaga in storitev. A investirali bodo le v partnerskem odnosu, če bo tudi družba, občina ali država prispevala 2 mio.€.
 • Pravi, jaz osebno želim, da Hisense-Gorenje da več in da prispeva več okolju, družbi. V prihodnosti bi lahko veliko prispevali – vendar le na dolgi rok.

O novi tovarni televizorjev:

 • Nova tovarna bo, če bo podjetje profitabilno
 • O tovarni so se pogovarjali na državnem in lokalnem nivoju, vendar so jasno izrazili skrb, da je cestna infrastruktura nujno potrebna, da bodo hitrejši.

O premiku uprave Gorenja:

 • Zaveda se, da ljudi skrbi, vendar ne gre za 900 ljudi, ne ve od kod te neutemeljene govorice. Predvideva premik 100-150 zaposlenih v naslednjih 3-6 mesecev.
 • Tem ljudem bodo poizkušali pomagati na različne načine, s premičnim delovnim časom, da bi lahko začeli delati že ob 6h zjutraj da se izognejo gneči na cesti, da bi delali en dan v tednu v Ljubljani, 4 pa v Velenju (ali 2-3) ipd.
 • O vseh teh stvareh razmišljajo praktično.
 • V Velenju načrtujejo, da bi ostalo podobno št. inženirjev kot do sedaj, obstaja pa možnost, da jih bodo zaposliti še več, na področju razvoja kuhinj in na področju elektronike.
 • V 5-letnem planu želijo podvojiti oz. potrojiti proizvodnjo (samo na kuhalnem delu), zato ne vidi prave grožnje za izgubo delovnih mest, niti ne visoko tehnoloških kadrov.

O centralizaciji

 • Hisense in lokalna oblast bi morala skupaj nastopiti in narediti več, da se pritegnejo prave talente, da se priselijo novi kadri v Velenje
 • Potrebno je najti atraktivne načine, da pritegnemo visoko kvalificirane ljudi v Velenje
 • Če to uspemo obljublja ne le vrnitev teh 150 ljudi nazaj v Velenje ampak več, ideja je, da bi tukaj naredili glavni štab za Hisense

Na koncu je povedal, da želi biti prijatelj z mestom Velenje, mestnim svetom zato je ponudil, da bi nekaj svetnikov mestnega sveta odšlo z njim v Čingdau (Qingdao), da si ogledajo center za raziskave in razvoj, s 7.000 zaposlenimi inženirji, »show room«, ki je »state of art«, da si bodo lahko v živo ogledali kaj lahko naredi in ponudi podjetje Hisense. Pravi, da lahko dobimo veliko podpore od njih, od tehnologije do ostalih dobrih stvari.

Kasneje je v razpravi še večkrat poudaril, da želijo biti družbeno odgovorno podjetje, da želijo nadaljevati s sponzorstvi,… VENDAR, če želijo to dolgoročno početi, morajo najprej postati profitabilni, šele nato lahko delijo in namenjajo denar za druge stvari.

Kakšne pozicije zaseda dr.Lin ?

Hisense Home Appliances Group, Ltd.
(Appliances, Tools & Housewares)
Executive Director 2002
Hisense Electric Co., Ltd.
(Household Electronics)
Director 2007
GORENJE gospodinjski aparati dd
(Appliances, Tools & Housewares)
Chief Managing Director 2019
Hisense Germany GmbH Co-Managing Director
Hisense International Co. Ltd. Chairman 2018
Qingdao Hisense Elect.Holdings Co.Ltd. Director 2007
Hisense Group Co. Ltd. Vice President & GM-Intellectual Property 2018
Hisense Co. Ltd. Director 2007
Hisense UK Ltd. Director 2012
Kategorije: Splošno

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.