NA REALNI STATISTIKI BI MORALI TEMELJITI UKREPI, NE NA “OCENAH” !

Danes je verjetno vsem kristalno jasno, da se ukrepi, ki jih sprejema vlada (pa ne le slovenska) pogojeni s statistiko, glede na to koliko ljudi je potrjeno okuženih in koliko jih je v bolnišnicah oz. na intenzivni negi in koliko jih zaradi korone umre. Razumljivo.

Razumljivo pa ni, zakaj nimamo sprotne statistike, ki bi omogočala hiter odziv in omogočala bistveno bolj sorazmerne ukrepe. Če pogledamo realno, se sedaj zelo slabo preverja in spremlja simptome med ljudmi. Spremljamo lahko slabo statistiko in nesorazmerne ukrepe.

Virus nima »zlobe« v sebi, virus je živ organizem in človek ga lahko dobi v različnih situacijah. Verjamem, da se nihče ne želi sam okužiti (vsaj zavestno ne, če pustimo ob strani človeško neprevidnost in neodgovornost) in da si vsak želi, da se mu virus čim prej odkrije, da se čim hitreje začne zdraviti.

Zato sem na zadnji seji občinskega sveta podal predlog, da se na dnevni red umesti točka, kjer bi razpravljali o odloku (ki ga seveda mestni svet lahko sprejme za lokalno okolje), ki bi v občini Velenje omogočil sprotno spremljanje simptomov okužbe z virusom Kovid-19 in da bi temu prilagajali ukrepe, ki bi po eni strani ljudje sproti preverjali svoje zdr.stanje, po drugi pa bi učinkoviteje preprečevali potencialno okuženim ljudem, da bi bili nevarni za družino, prijatelje, znance, sosede ali naključne.

Zelo pomemben bi bil tudi efekt, saj tak ukrep ni zastrašujoč, nepotrebnem omejevali svobode vsem, ki niso okuženi, dvigovali bi ozaveščenost ljudi, da so pozorni na svoje zdravje.

Ukrepi so preprosti in predvsem učinkoviti saj se sprejemajo glede na sprotne rezultate, ki jih daje merjenje simptomov oz. statistika (ki se lahko spreminjajo dnevno)

Podobne ukrepe so že izvajali v Gorenju, se izvajajo v zdravstvenem domu, tako da to ni nič zastrašujočega, nasprotno, ko se ljudje ukrepov navadijo, postanejo samoumevni in dajeo ljudem občutek varnosti.

Zakaj sem predlagal takšen ukrep na svetu Mestne občine Velenje?

S sprejemom ukrepov lahko dosežemo večjo varnost občanov pred okužbo virusa SARS-CoV-2 oz. covid-19 oz. korona virusa.

Z njim bomo lahko hitreje ugotavljali prisotnost ljudi, ki imajo korona simptome in temu primerno bomo lahko statistično ugotavljali razširjenost in trend širjenja virusa v našem okolju.

S tem bomo pridobili na času, saj bomo hitreje ugotovili potencialno grožnjo, hkrati pa bodo ti ukrepi na eni strani ljudem dajali vtis boljšega varovanja njihovega zdravja (varnosti) na drugi pa, da potencialna nevarnost še ni mimo in da je smiselno, da so občani previdni in da se držijo preventivnih ukrepov kot so:

  • Da se izogibamo tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Se ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, takoj prijavimo okužbo in ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Si redno umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
  • Se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
  • Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov, itd.

Velenje bi lahko postalo zgled, primer dobre prakse.

Kot rečeno, če oblast v MO Velenje imela interes narediti korist za občane, bi za to morali v mestnem svetu sprejeti »odlok o Korona virusu«, pa stranka SD s podžupanom Dermolom, ki ves čas uveljavljajo argument moči, ne pa tehtnih argumentov, tega niso bili pripravljeni sprejeti, razpravljati, niti uvrstiti to točko na dnevni red*.

* to podžupan Dermol v mest.svetu naredi tako, da po predlogu javno komentira proti in svoje svetnike posvari, jim pove kako morajo glasovati. Arogance nekaterih predstavnikov stranke SD že navajen (tudi bivšega župana Kontiča, dir.obč.uprave I. MORI-ja, preds.komisije za volitve in imenovanja ter vodja civilne zaščite B. ŠKARJA in druge)

V cilju ohranitve Velenja s čim manj okužbami sem v osnutku predlagal naslednje:

Preventivni ukrepi ob vrnitvi iz tujine
(velja za vse, ki so se vrnili iz tujine – zaradi letovanja ali drugih razlogov, npr. dnevni migranti, službeno potovanje, izlet,…)

Vsak občan mestne občine Velenje, ki ima stalni ali začasni naslov v MO Velenje in se vrne iz tujine ter bo vstopil na območje MO Velenje se je dolžan predhodno javiti v »Kovid centru MOV« (center Civilne zaščite ali druge institucije npr. dež.ambulanto Zdr.doma), da se je vrnil na svoj naslov oz. najkasneje v času xx ur po prihodu na območje MOV.

Javi se tako, da se takoj po prihodu oglasi na »Kovid centru MOV«. Pred tem lahko pokliče na tel.številko XX, kjer v naprej opravi z anketnim vprašalnikom (enak vprašalnik, kot jih imajo v zdravstvenem domu), ki ga podpiše ko pride na izmero temperature.

V primeru, da ima oseba znake korona virusa ali jih kaže se postopa v skladu s postopki, kot je določeno NIJZ.

V primeru, da oseba nima znakov korona virusa se osebo opozori, da mora v karanteno za prvih 7 dni, na postopke in znake, ki jih je dolžan spremljati in upoštevati ter vsako spremembo javiti na »Kovid center MOV«.

Preventivni ukrepi za zaščito občanov MOV

Vsako podjetje ali ustanova, ki zaposluje več kot 5 zaposlenih, mora uslužbencem ob prihodu v službo in odhodu iz službe z anketo ugotavljati korona simptome ter izmeriti temperaturo in jo sproti beležiti ter hraniti najmanj 21 dni (lahko je v obliki enostavne tabele).

Sprotno merjenje temperature in popis simptomov bi se izvajale na naslednjih javnih točkah
(več kot gre ljudi skozi kotrolne točke, več bo statistike, bolj bomo varni)

To so:
Javni zavodi: Zdr.dom, šole, Dom kulture, Dom starejših občanov (za vse obiskovalce)

Javne prireditve: organizator poskrbi za merjenje temperature

Trgovine: Špar (center, Velenjka, Selo), Merkator (center), Lidl, Hofer (Pesje, Selo), TUŠ (pri železnici), Jager (pri železnici)

Javni prevozi: vsi avtobusi ki vozijo po Velenju in Taxi službe

Meritve oz. ugotavljanje simptomov ne zadrži drugih preventivnih ukrepov kot so nošnja mask ipd.

Ljudem, ki se jim ugotovi simptome, je potrebno takoj pomagati, ne le zdravstveno, tudi z ukrepi da ne bodo materialno oškodovani npr. dobijo vrnjen denar za vstopnino ipd.

VSEM JE V INTERESU, DA SMO ZDRAVI, ZATO JE CILJ TAKOJ ZAZNATI MOREBITNO OKUŽBO.

Kategorije: Splošno

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.