Neodvisni svetnik Matej Jenko in naš kandidat za novega župana je v skladu s poslovnikom podal zahtevo za sklic izredne seje Sveta MO Velenje.

Zahtevo za sklic je podpisalo devet svetnikov (seveda iz opozicije).


Neodvisni svetnik Matej Jenko
»Neodvisni Velenje«
Šaleška 20a
3320 Velenje

Mestna občina Velenje
Župan Bojan Kontič
Titov trg 1
3320 VELENJE

Zahteva za sklic izredne seje sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 22.10.2018

Na podlagi 24.člena , drugega odstavka Poslovnika Sveta MO Velenje, zahtevamo od župana MO Velenje, da skliče izredno sejo Sveta MO Velenje.

Obrazložitev:
Razlog za sklic izredne seje Sveta MO Velenje so dogodki, ki so se zgodili od zadnje seje oz. stvari, s katerimi moramo biti svetniki seznanjeni še pred koncem mandata, saj lahko le ti bistveno vplivajo na življenje občank in občanov MO Velenje.

Zaradi zgoraj zapisanega, smo spodaj podpisani člani Sveta MO Velenje mnenja, da je sklic izredne seje Sveta MOV nujen in sicer v najkrajšem možnem času.

Za izredno sejo Sveta MO Velenje podajamo naslednji dnevni red:

1. Seznanitev s problematiko v Zdravstvenem domu v zvezi z zapiranjem oddelka Dispanzer za medicino dela

Obrazložitev:
MO Velenje je soustanoviteljica zavoda Zdravstveni dom in s tem nosi odgovornost za kakovostno delovanje zdravstvenega doma, ki mora delovati v korist občanov. Ker so nedavni dogodki v zvezi z delovanjem zdravstvenega doma vzbudili nezaupanje občanov v vodenje in upravljanje zavoda smatramo, da je nujno, da se z nastalo situacijo svetniki seznanimo.

Vabljeni:
– direktor ZD Velenje, mag. Janko Šteharnik,
– predsednica sveta zavoda ZD, Tadeja Lesnjak Cizej

2. Seznanitev z dejstvi in okoliščinami glede nastanitvijo beguncev/emigrantov v MOV

Obrazložitev:
V MO Velenje je država Slovenija naselila prvo družino iz Sirije. V tem mesecu pa pričakujemo še druge. V mestnem svetu smo s strani opozicije že večkrat zahtevali, da je potrebno imeti pripravljene programe integracije in da želimo biti seznanjeni z njimi. Ker do danes nismo bili seznanjeni, ljudje pa so že nastanjeni v Velenju menimo, da je nujno, da se s tem seznani nas svetnike in tudi občane. Zanima nas, kako je Velenje ta trenutek pripravljeno na ljudi, ki so tu oz. še prihajajo (pomembno je, da so sezanjeni tako lokalni prebivalci kaj se dogaja, kdo so ti ljudje, kakšne imamo načrte z njimi, kot tudi, da ti ljudje, ki so začeli živeti v našem okolju, vedo kakšne so njihove možnosti, priložnosti in tudi dolžnosti. Gre tudi za korekten medsebojni odnos, dogovor države z občani Velenja in teh ljudi. Jasno je potrebno vedeti kaj ponujamo in kaj pričakujemo oz. kakšna so pričakovanja, želje teh ljudi, ki so prišli v Velenje. Dobro definirano razmerje je pogoj za dober dolgoročen medsebojen odnos.

Vabljena:
– direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Nina Gregori,
župan MOV, Bojan Kontič

3. Seznanitev s posledicami okužene zemlje na nasipu velenjskega jezera

V MO Velenje je podjetje Toming inženiring vozilo okuženo zemljo iz Celja. Ker jo je nekontrolirano odložilo na nasip velenjskega jezera lahko to prinaša različne posledice. Svetniki želimo biti seznanjeni kakšen je ekološki vpliv, kakšen je vpliv negativne reklame ob tem dogodku, kakšna je kazenska odgovornost, kaj je naredila MOV da se omeji škoda, ki je bila povzročena mestu, dobremu imenu v katerega se vlaga denar za reklamo za razvoju turizma na jezeru in kako MOV obravnava povzročitelje te škode.

Vabljena:
– župan MOV, Bojan Kontič
– direktor Toming inženiring, Tomaž Ročnik
– direktorica IOP, Cvetka Ribarič

4. Seznanitev s postopkom izbire izvajalca projekta gradnje oskrbovanih stanovanj v MOV.

Obrazložitev:
Svetniki želimo biti seznanjeni s kriteriji izbire izvajalca projekta Varovana stanovanja v vrednosti 1.516.683,13 evrov (z DDV). Izbrani izvajalec je namreč podjetje, ki ga v večji meri posredno obvladuje g.Ročnik (Kograd IGEM, d. o. o.), čigar eno od njegovih podjetij je onesnažilo zemljo na nasipu velenjskega jezera. Vrašljive pa so tudi kakovosti izvedb nekaterih investicij v MOV, ki so jih njegova podjetja izvedla v preteklosti (knjižnica, garaže Mercator, garaže Gorica, tržnica, bazen,…).

Vabljeni:
– člani komisije, ki so na MOV izbrali izvajalce
– vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak,
– vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik
5. Seznanitev z dejstvi v zvezi s problematiko daljinskega ogrevanja v MOV

Obrazložitev:
Svetniki želimo biti seznanjeni kaj se je naredilo na področju ogrevanja od prejšnje zime, ko se je ogrevanje na pragu TEŠ podražila energija do danes, ko je pred vrati nova zima saj se je že začela nova kurilna sezona.

Vabljeni:
– direktor KPV, Gašper Škarja
– generalni direktor HSE, Matjaž Marovt
– direktor TEŠ, Arman Koritnik
– nekdanji direktor TEŠ Simon Tot
– podžupan MOV, nekdanji direktor TEŠ, Peter Dermol
– nekdanji direktor TEŠ in Komunalnega podjetja Velenje, Uroš Rotnik
– direktorica Agencije za energijo, Duška Godina

6. Seznanitev s stanjem tožbe MOV do podjetja TEŠ oz. HSE.

Obrazložitev:
Svetniki želimo biti seznanjeni kaj se dogaja z tožbo MOV do TEŠa oz. HSE-ja. Želimo, da se pojasni zakaj sta se lahko občini Šoštanj in Šmartno ob Paki uspešno dogovorili, Velenje pa se ne more dogovorit?

Vabljeni:
– direktor TEŠ, Arman Koritnik
– generalni direktor HSE, Matjaž Marovt
– župan MOV, Bojan Kontič


Gradivo:

Potrebno gradivo po posameznih točkah pripravijo na MOV do sklica oz. se ga poda svetnikom na klop na sami seji. Pod tč.1 prosimo, da za kopijo anonimke poda župan Kontič, saj mu je bila poslana.

Prosim, da pripravite vse dokumente, ki jih imate na MO Velenje v zvezi z točkami na dnevnem redu. Gre za vse dokumente, zapisnike in ostalo korespondenco, predloge, odgovore, razpisne pogoje, prijave… med MO Velenje in udeleženci, ki so vpleteni po posameznih točkah.

Predloge sklepov se bo po seznanitvi pripravilo in oblikovalo na sami seji oz. po posamezni obravnavani točki.

Predlagatelj:
Matej Jenko, neodvisni svetnik MOV

 

Podpisani svetniki Sveta MO Velenje:

  1. Matej Jenko
  2. Suzana Kavaš
  3. Mihael Letonje
  4. Mirko Pernovšek
  5. Vid Glinšek
  6. Erika Kljun Roškar
  7. Albin Vrabič
  8. Anton De Costa
  9. Simona Tušar

 

Kategorije: Volitve 2018

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.