Bodo grožnje in zahteve na seji sveta MOV prinesle želeni uspeh ?

oz. :

Kdo komu laže in zakaj ?

Kaj bo z Gorenjem ne ve nihče, pa vendar obstaja žarek upanja tudi za Velenje!

Po predstavitvi dr.Lina v mestnem svetu je več kot jasno, da nekaterim ne bo lahko, da se bo ne le v Gorenju, tudi v Velenju spremenilo veliko stvari. Pa vendar je jasno, da dr.Lin ve kaj počne, da ve kaj je njegovo poslanstvo, čeprav marsikomu to ni všeč ali temu celo poizkuša nasprotovati.

Vsi pa bi se morali najprej zavedati, da se je do gosta potrebno obnašati spoštljivo. In morda je bolje najprej poizkusiti z lepo besedo, ne z oholostjo, grožnjami ali aroganco, saj le lepa beseda pravo mesto najde – seveda, če je to mogoče in v skladu s poslanstvom, ki ga ima gost. Osnova vsakega odnosa pa je tudi spoštovanje. Tega bi se morali zavedati tudi v Velenju. Spoštljiv odnos do novega lastnika in do njihovega predstavnika, dr.Lina je pogoj zdravega odnosa. Tega na seji mestnega sveta nisem zasledil.

Pa se dr.Linu lahko nasprotuje?
Je to prav? Ali je to modro? Ali mu lahko verjamemo?

Razumem in podpiram delavce Gorenja, ki jih je strah, ko trepetajo za svoje službe, za mesečne prihodke, za delovne pogoje itd.. Ali jih bo pri spremembah novi lastnik razumel in upošteval? Dobro je, prav je, da izražajo svoje poglede. Dobro je, da jim nova uprava to omogoča, jih posluša in sliši, vendar bi bilo dobro upoštevati, da so tudi sami spoštljivi in v mejah razuma.

V predstavitvi vizije razvoja Hisense-Gorenja in v odgovorih, ki jih je dr.Lin v svojem nastopu podal na mestni seji, lahko povzamem, da sem zasledil, da delavce posluša in sliši, razume njihov glas in ga upošteva – s pripombo, KOLIKOR JE TO MOGOČE – in to moramo razumeti tudi mi, ki smo na drugi strani: delavci, zaposleni, občani, politika… zavedati se moramo tudi mi, da je njegova prva naloga, da mora podjetje potegniti iz rdečih številk v skladu s strateškimi cilji, ki so mu jih naložili delničarji. Njim, predvsem njim mora čim prej upravičiti zaupanje, sicer bo na njegovo mesto prišel drug človek, verjetno še z “večjimi” pooblastili, tršo roko, s še s bolj drastičnimi ukrepi. Kdorkoli živi v gospodarstvu na prostem trgu zelo dobro ve, kako se obnaša kapital in lastniki, če zasledujejo (le) dobičke. Mi pa si ne smemo zatiskati oči in si lagati, da je bilo tako kot je bilo dobro – ker ni bilo!

In o tem je govoril dr.Lin na seji mestnega sveta.

Več kot očitno je bilo, da ga večina svetnikov te »mestne oblasti« ni razumela, kot je bilo izza govorniškega pulta slišati, nekateri ga kot kaže tudi niso želeli razumeti zato so trmasto in nesramno vztrajali pri napadanju dr.Lina. Kaj si je misli gost, dr.Lin o njih pove njegova gesta, ko je pogledal na uro in se nam vljudno opravičil, da nima več veliko časa, da bo odgovoril in šel.

Po članku v Mladini se mi odpira tudi vprašanje ali morda ni vmešana še kakšna tuja obveščevalna služba, ki ščiti tuje interese. So morda obiskali in plačali koga v Velenju, da so bili pripravljeni takšni sklepi, da so napadali dr.Lina?

Politične nastope si lahko ogledate na posnetku seje (33:10 in 2:20:30 g.Bahun, 59:00 dr.Žerdin, njima so kasneje sledili in jima pritrjevali tudi nekateri drugi, predvsem svetniki stranke SD, ki so seveda vsi javno podpirali v naprej pripravljene sklepe. Te bi naj svetniki po hitrem postopku sprejeli na seji. A smo jim svetniki velikega dela opozicije odločno nasprotovali, saj so presegali pooblastila, moč sveta MOV, predvsem pa so bila žaljiva. V njih so bila zapisana ohola, nerealna pričakovanja in v njih ni bilo izraženega potrebnega osnovnega spoštovanja. Po nastopu kolegov svetnikov dr.Žerdina in V.Juvan sem dr.Linu prebral svoje razmišljanje ( posnetek seje 1:12:45, slovenski prevod lahko preberete tukaj ), kot odziv na “županovo pismo” in na pred pripravljene sklepe podžupana Dermola in stranke SD.

Na srečo je bilo opozorilo opozicije dovolj močno, da so si v stranki SD dovolili “spregledati” in smo lahko v odmoru sklepe vsaj kolikor toliko omilili, da niso bili žaljivi, da smo jih lahko potrdili skoraj vsi svetniki v opozicij (sprejeti končni sklepi).

Naj ob tem posebej izpostavim, da popolnoma razumem in podpiram predstavnico delavcev Gorenja in kolegico v mestnem svetu, spoštovano Veroniko Juvan, ki je bila konkretna v svojih vprašanjih, saj gre za vprašanja, ki se tičejo neposredno nje in njenih sodelavcev, ki so osebno prizadeti. Ne morem pa razumeti zaslepljenosti in škodljivega populizma nekaterih, da ne vidijo realne slike v Velenju, možnosti vplivanja na odločitve, da so tako vsemogočni, vsevedni, oholi, prepotentni, da ljudem prikazujejo lažno upanje, in se prikazujejo, da so “le oni pripravljeni” za borbo, za delavce. Seveda niso povedali kaj lahko naredijo za delavce, da bi Gorenje delalo pozitivno… to ni nikogar zanimalo (Opozoriti moram, da je bil g.Bahun desetletja član uprave Gorenja! Dobro, da ga ni na seji nihče povprašal kot dolgoletnega delavskega direktorja kakšni so njegovih “rezultati”, morda to, da sta bila s svojo ženo ena večjih malih delničarjev Gorenja, verjetno pa je bil po individualnih pogodbah tudi ves čas soudeležen pri visokih plačah in vsakoletnih nagradah, ki si jih je uprava v ubranostjo z nadzorniki izplačevala sebi in delničarjem. (upam, da je danes to jasno tudi delavcem in sindikatu). V Financah so izračunali, da je Predsednik uprave Franjo Bobinac na vsak € svoje bruto plače (brez nagrade, ki mu je Hisense za lani ni izplačal) »pridelal« 311€ izgub Gorenja.

Odnos do novega lastnika Gorenja s strani občinske uprave v pripravi seje sveta MOV 10.12. je bil ponižujoč in sramoten. Zato sem se tudi sam nekajkrat oglasil.

Ko sem se prvič oglasil na seji sem dr.Linu prebral nagovor v angleščini, saj sem želel da sliši, da smo v mestnem svetu tudi takšni svetniki, ki gledamo širše, vidimo in razumemo stanje v Gorenju in ki lahko razumemo ukrepe in vidimo tudi vizijo, ki jo je predstavil v javnosti. Da smo takšni, ki mu priznavamo položaj, dodeljeno moč, ga zaradi tega spoštujemo. Da razumemo, da je potrebno postaviti temelje, na katerih bo lahko v prihodnje Gorenje razvijalo in obstalo.

Vsi, ki poznamo zakulisje zgodovine Gorenja, ki smo vedeli in poznali kako se je Gorenje vodilo že pred daljnimi leti, kako se ga je v zgodovini pred propadi reševalo. Že leta 1977 se je rešilo z nepovratnimi 70 mioU$ državne pomoči,  in takoj so leta 1978 šli v  nepremišljeno »nabavo« Koertinga (22 mioDEM), da so leta 1981 v Koertingu  pridelali 250 mioDEM izgube in šli v stečaj, v letu 1979 so šli v  krepko investicijo in poslovno avanturo z »osvajanjem« zastarelih računalnikov Borroughs. Vse to je takrat plačevala država s tiskanjem dinarjev in inflacijo, še v socializmu.  Zdaj pa zopet vidimo, kako so že leta nazaj  “prirejali” poslovne rezultate… pa kako se je na dobre položaje zaposlovalo v Gorenju – po politični in sorodstveni liniji, kaj vse in kako se je “delalo” izven Velenja, v Evropi ? Na Dunaju pa je že tako nekaj let delovala tista »prava uprava« Gorenja, ki je sprejemala najvažnejše poslovne odločitve… Predsednik nadzornega sveta Gorenja pa je vse to gledal prizanesljivo, saj je njegova žena nekaj let četrtino dohodkov svojega svetovalnega podjetja ustvarjala v Gorenju.

Izgleda, da samo nekateri upamo priznati, da razumemo zakaj so potrebni ukrepi zdaj in zakaj so bili potrebni ukrepi že zdavnaj prej, pa jih tedanja uprava ni sprejela!

Pa so jih kdaj razumeli tudi danes izpostavljeni, tako imenovani družbeno odgovorni “zagovorniki delavcev – ne kapitala” kot se je populistično izrazil podžupan Dermol? Ali so jih mestna uprava, svetniki, oba velenjska župana, stranka SD kdaj povprašali po družbeni odgovornosti? Niso kajne! Nikoli! Nihče od omenjenih jih ni nikoli povprašal in poklical na odgovornost. Niče od njih ni opozoril pravosodne organe, čeprav lahko naročniki časnika Finance že 10-letje čitajo prave »kriminalne zgodbe« o poslovanju Gorenja !

In Gorenje ni edino takšno podjetje, ki jih zgoraj omenjeni niso klicali na “družbeno odgovornost”. Nikogar od vodilnih v podjetjih, ki so po vrsti propadala v našem okolju niso klicali na odgovornost. Nikoli niso klicali direktorje in upravo M-Cluba, EKO, ERE, Elektronike, ESO-ta, Vegrada, Vemonta, Sipaka, HPH-ja,… Nikoli! In prav tisti, ki so v preteklosti opazovali, kako izginjajo delovna mesta, se danes z “družbeno odgovornimi dejanji” prilizujejo delavcem in svoji volilni bazi, s podukom, kako naj in kako sme Hisense,  rešiti nekaj tisoč delovnih mest v Velenju.

In še več, ti isti so nas, občane, živeče v Velenju, Šoštanju in celo Slovenijo javno zavajali, ko so se prestrukturirala podjetja na Premogovniku Velenje, ko se je postavljal močno preplačani TEŠ-6, kako se bo dobilo nova delovna mesta ! Rezultat njihovih obljub je krepko negativen ! Ob koncu leta 2018 je imel PV samo še 1.231, HTZ 783, Bapa 308 in TEŠ samo 308 zaposlenih. Gorenje Grup pa jih je takrat v Velenju zaposlovalo skupno 6.717. ali 56% (vir AJPES)

KJE STE BILI SPOŠTOVANI ZAGOVORNIKI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI ?
Spoštovani dolgoletni svetniki socialnih demokratov (SD)?
ŠKARJA, ŽERDIN, SIVKA, VOH, KORENOVA, POVHOVA…
Kje sta bila župana Velenja MEH in KONTIČ ?
Kje je bil g.BAHUN (vseskozi član uprave Gorenja, tudi svetnik v svetu MOV in podpredsednik OO SD Velenje?)

Razumem situacijo predsednika uprave in predstavnika novega lastnika. Cenim, da nas je nagovoril v angleščini in ne v kitajščini. Zato sem tudi sam pripravil nagovor v angleščini. Sam sem s tem želel izkazati svojo pripravljenost in tudi pripravljenost v mestnem svetu na zmožnost enakovrednega in spoštljivega dialoga. Želel sem mu povedati, da cenim njegovo pripravljenost na pogovor.

K mojemu nagovoru me je najprej vzpodbudilo arogantno pismo župana Kontiča, nato pa še pred pripravljeni sklepi stranke SD in podžupana, ki smo jih svetniki dobili dan pred sejo mestnega sveta. Kaj tako prepotentnega in oholega že dolgo nisem dobil v roke.

V tem trenutku je moje mnenje, da se je po mukotrpnih letih izčrpavanja Gorenja, izčrpavanja zaposlenih in hkrati bogatenja uprave, še kar uspešno končalo iskanje novega “strateškega” partnerja za Gorenje. Do danes novi lastniki ohranjajo delovna mesta. Podjetje živi in imajo vizijo. Če se spomnimo, nihče ni želel Gorenja za partnerja, Gorenje s svojo organizacijo in strukturo ni bilo zanimivo za nobeno podjetje, ne za evropsko (nemška Bosch in Siemens), ne za ameriško, ne za azijsko. Nekateri so odbili ponudbo že v prvem kontaktu, zadnji (japonski Panasonic) so odšli po skrbnem pregledu, čeprav so že vložili svoj delež v lastniško strukturo. Po težkih mukah iskanja bivše uprave, je v Gorenju našlo svoj interes kitajsko podjetje, korporacija Hisense, ki je v svoji branži tretje največje na svetu. Letnega prometa imajo 20 milijard $ (cela Slovenija, 2 mio.prebivalcev ima BDP cca. 50 mrd.$). Jasno bi moralo biti vsem, že na začetku, da bo tak kupec najprej zasledoval svoj interes. Jasno bi moralo biti, da Gorenje kot je organizirano drsi v propad. To bi moralo biti jasno “našim” prodajalcem kot mestni oblasti! Bivši upravi Gorenja in bivšim delničarjem (ki so le reševali lastno “kožo” oz. svojo “zavoženo” investicijo v delnice Gorenja) in seveda politiki, vsaj lokalni, velenjski politiki, politiki velenjske stranke SD. Pa jim očitno ni bilo jasno kje je Gorenje in kaj se z njim dogaja. Namesto, da bi proučevali strokovne članke v Financah, ki so pravočasno in objektivno opozarjali na slabo poslovanje in stanje Gorenja, so rajši poslušali in lenobno nasedali leporečju bivšega predsednika uprave, nato pa lagali sebi in vsem občanom. Takšno je moje prepričanje po tem, kar sem videl, kar vidim, slišim in preberem.

Na srečo je bilo naše opozorilo dovolj močno, da so si v stranki SD “dovolili spregledati” da so hudo pretiravali in smo lahko v odmoru sklepe vsaj kolikor toliko omilili, da smo jih lahko potrdili tudi skoraj vsi svetniki v opozicij (sprejeti sklepi).

Še to:
Očitno ni nihče na mestni občini Velenje naredil “domače naloge” preden so dr.Lan Lina povabili v mestni svet. To je bilo jasno že s protestnim pismom župana Kontiča, ki je krepko prestopil prag svoje pristojnosti ter mero spoštovanja in dobrega okusa, tudi političnega!

Mimogrede, ste opazili, da je protestno pismo podpisal župan in ne podžupan Dermol? Očitno župan ne zaupa Dermolu, saj mu je odvzel župansko pooblastilo. Sicer, bi bil najprej podpisan Dermol, šele potem Kontič.

Sramotno in ponižujoče je bilo tudi to, da je podžupan Dermol napačno naslovil dr.Lina. Ne, to ni lapsus, to je sramota, je omalovažujoč odnos do predsednika uprave Hisense Gorenje in Hisense International, ki upravlja z 8 milijardami prometa!

Za resnost razprave bi uprava MOV morala poskrbeti, da bi bili vsi svetniki pred sejo v mestnem svetu seznanjeni s tem, kdo so korporacija Hisense, kdo je novi lastnik podjetja Gorenja, kdo je dr.Lin in tudi, da so ga kupili zaradi lastnih interesov. To pa je v svetu kapitala najprej dobiček, če je kupec “pravi” pa tudi rast in osvajanje tržišč, ne samo dobiček. In tudi ne “pod mizo dogovorjena” družbena odgovornost, kot jo še danes poznajo v stranki velenjskih socialnih demokratov (SD).

Sam upam, da dr.Linu uspe vizija, o kateri je govoril, da postavi Gorenje na zdrave temelje, da Gorenje začne poslovati pozitivno, da bo prinašalo dobičke, da se bo lahko postavila še tovarna televizorjev. Da tudi s pomočjo nove uprave Hisense-Gorenja dobimo avtocesto, da se vrne vsaj del te uprave nazaj v Velenje, in da ostajajo tehnično-tehnološki strokovnjaki po Hisensevih načrtih, kot sestavni del proizvodnje še naprej v Velenju. To pomeni, da bodo v Velenju še naprej delovna mesta!

Le tako lahko upamo, da bo nova uprava videla svojo priložnost tudi v razvoju Šaleške doline. Sam v tem trenutku nimam razloga da mu ne bi verjel, zato ker verjamem človeku ki dela, ki je odprt, se je pripravljen odkrito pogovarjati in ki je že ustvaril uspešne zgodbe, rezultate po svetu. Seveda bom skrbno spremljal stvari še naprej, postavljal vprašanja, po potrebi tudi dvomil. Zaenkrat pa, verjamem mu in si želim, da mu uspe Gorenje postaviti na trdne temelje. Le tako lahko Gorenje ostane v Velenju, v Sloveniji. Le tako bodo še naprej investirali v razvoj, v nova delovna mesta, v Šaleško dolino. Le tako bomo tudi v Velenju, Šoštanju, Šaleški dolini preživeli. In tudi ohranili vrednosti svojih nepremičnin!

Sicer…
No, v tem trenutku bom raje verjel in ostal zmerni optimist!

Predlagam, da si preberete tudi to:
Kitajci v Gorenju: bi se jih morali bati ali jim pogrniti zlato preprogo?
So Kitajci grobarji ali rešitelji Gorenja
Družbi bodo prispevali, ko bo dobiček
Angela Merkel opazuje Gorenje

Kategorije: Splošno

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.